Biografie

Biografie

Brigadegeneraal Hans Damen werd geboren in Eindhoven en groeide op in Eindhoven en Valkenswaard. Van 1979 tot 1984 volgde hij de Landmacht officiersopleiding en studeerde hij  economie en financiën aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Als luitenant van de Militaire Administratie vervulde hij functies als hoofd interne controle in Ede en provinciaal administrateur in Middelburg. Als kapitein gaf hij leiding aan de Instructiegroep Organisatie en Informatie op het Opleidingscentrum Militaire Administratie.

In 1990 volgde een plaatsing bij het Directoraat Generaal Economie en Financiën van het Ministerie van Defensie, waar hij in 1991 werd bevorderd tot majoor. Van 1992 tot 1994 volgde majoor Damen de studie Hogere Militaire Vorming. In 1994 werd hij geplaatst bij afdeling Algemeen Beleid van de Landmachtstaf, waar hij vervolgens in 1995 secretaris van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten werd. In 1997 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en werd hij hoofd van de Sectie Logistiek van de Eerste Divisie 7 December. In zijn nevenfunctie was overste Damen commandant van het Noodhulpverkenningsteam en in deze rol werd hij in het voorjaar 1999 uitgezonden naar Albanië voor de AFOR-noodhulpoperatie aan Kosovaarse vluchtelingen. Hij was chef staf van het Nederlandse contingent KFOR in Kosovo van juni tot december 1999.

Na terugkeer van deze missie werd hij geplaatst bij de Landmachtstaf als plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Plannen. Van 2002 tot 2004 was hij plaatsvervangend hoofd Internationale Planningsaangelegenheden van de Defensiestaf, met in zijn pakket NAVO, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. In 2004 volgde een plaatsing als militair diplomaat bij de Permanente Militaire Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO in Brussel en een bevordering tot kolonel. Van 2007 tot 2009 voerde hij het commando over het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek in Soesterberg. In die periode volgde hij ook de Interdepartementale Management Leergang aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Van 2009 tot 2011 was kolonel Damen plaatsvervangend en waarnemend commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land, verantwoordelijk voor gevechts- en logistieke steun van missies en oefeningen. Als projectofficier gaf hij van 2011 tot 2013 leiding aan de reorganisatie van de materieellogistiek van de Landmacht. Van 2012 tot begin 2014 was Kolonel Damen de eerste commandant van het nieuw opgerichte Materieellogistiek Commando Land en gaf hij leiding aan het onderhoud en de logistieke instandhouding van alle landsystemen van het Ministerie van Defensie. Tussen 2010 en 2014 was hij namens Defensie lid van de Landelijke Operationele Staf, het samenwerkingsverband van Defensie, Politie, Brandweer en Geneeskundige Hulpdiensten voor inzet bij grootschalige (Grip 5) crises. 

In 2014 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en werd hij Directeur Materieel en Diensten van de Koninklijke Landmacht in Utrecht. Hij is bedenker en aanjager van het Land Maintenance Initiative, waarmee de samenwerking tussen de Nederlandse Defensie Industrie en de Landmacht geïntensiveerd en op een hoger plan getild werd. Vanaf april 2018 werd generaal Damen leider van de Defensie Taskforce Logistiek, belast met (inter)nationale samenwerking rondom de logistiek van grootschalige militaire operaties in Nederland en binnen en buiten Europa.

Hans Damen werd in 2013 uitgeroepen tot Beste Ambtenaar van Nederland en in 2018 tot Logistiek Guru.

Per 1 juni 2019 is Brigadegeneraal Damen met functioneel leeftijdsontslag. Sinds die datum werkt Hans Damen als divemaster en als zelfstandig ondernemer in zijn eigen bedrijf Insparcom. Hij is beschikbaar voor projecten en opdrachten op het gebied van crisisbeheersing, innovatie, organisatie, logistiek, (internationale) samenwerking en communicatie. Daarnaast spreekt en modereert hij op congressen.